BirimMetre  25 Mayıs 2018, Cuma 
Yazım Kuralları
Birim isimlerini yazarken;
 • Normal yazım kuralları gereği, cümle başı kullanım dışında tüm birimlerin isimleri küçük harfle başlar. Sıcaklık ölçüsü birimi (°C), bu kural dışında "derece Celsius" şeklinde yazılır. Birim isimleri, çevresinde kullanılan harf ve karekterlerlerden bağımsız olarak; Latin harfleriyle ve normal, dik karekterler kullanılırak yazılır.
  Doğru yazımYanlış yazım
  kilogram, newton, joule, watt Kilogram, Newton, joule, watt

 • Birim isimleri kısaltılmaz ve normal yazım kuralları gereği kullanılan cümle sonu nokta dışında nokta işareti eklenmez. Matematik operatörler kullanılmaz.
  Doğru yazımYanlış yazım
  amper, saniye, metre küp, metre bölü saat amp, san., metre3, metre/saat

Birim sembollerini yazarken;
 • Birimlerin sembolleri büyük/küçük harfe duyarlıdır. Örneğin t sembolü ton biriminin; T ise Tesla biriminin sembolüdür. Genel kural, büyük harfle yazılan özel isimlerden gelen semboller hariç, diğer birim sembollerini küçük harflerle başlayarak yazmakdır. Litre sembolünü (L) büyük harfle yazmak 1 rakkamı ile karışmaması bakımından daha uygundur. Birim sembolleri, kullanılan dilden bağımsızdır ve çoğul eki almaz. (centimetre yerine santimetre veya candela yerine kandela olur ama cm yerine sm veya cd yerine kd olmaz.) Birim sembolleri, çevresinde kullanılan harf ve karekterlerlerden bağımsız olarak, Latin harfleriyle ve normal, dik karekterler kullanılırak yazılır.
  Doğru yazımYanlış yazım
  kg, V, A, Hz, mol, mKg, v, Amp, hz, Mol, m

 • Türetilmiş birimlerin yazımında, birim isimleri ile sembolleri aynı ifadede birlikte kullanılamaz.
  Doğru yazımYanlış yazım
  kg/L, N·m, mol/cm3 kg/litre ,N·metre, mole/cm3

 • Birim sembolleri, indis karakterler veya ek bilgiler eklenerek değiştirilmemelidir.
 • Doğru yazımYanlış yazım
  Vac= 220 V,  2 mL/mol su içerir.220 Vac , 2 mL H2O/mol

 • Birimin sayısal değeri ile sembolü arasına bir karekter boşluk bırakılır. Düzlem açı birimleri derece (°), dakika(´), saniye(´´) bu kurala uymaz.
  Doğru yazımYanlış yazım
  1 µm, 20 °C, 1 lm, 2°4′6″ 1µm, 20° C, 1lm, 2 °4 ′6 ″

 • Normal yazım kuralları gereği kullanılan, cümle sonundaki nokta dışında birim sembollerine nokta işareti eklenmez. Birimler kısaltılmaz.
  Doğru yazımYanlış yazım
  s, L, mm, N·m veya N m sn, lt, mm., N.m

 • Türetilmiş birimleri yazarken bölme işlemi yerine kesme   /  , bölü
  ___   işaretleri veya negatif üs kullanılabilir. Fakat birden fazla kesme
    /   işareti ard arda kullanılmamalıdır.
  Doğru yazımYanlış yazım
  J·kg-1·K-1, J/(kg·K) J/kg/K, J/kg·K

Ondalık önekleri ve sembollerini yazarken;
 • Birimlerin ondalık katları ve askatlarını belirtir öneklerin sembolleri büyük/küçük harfe duyarlıdır. Örneğin M, mega; m ise mili anlamına gelir. Önekler, birimlere; önek sembolleri ise birim sembollerine bitişik olarak (boşluk bırakmaksızın) yazılır ve normal, dik karekterler kullanılır.
  Doğru yazımYanlış yazım
  kW, kilowatt, MW, megawatt k W, kWatt, mw, MWatt

 • Birimlerin önekleri ve önek sembolleri, ne yan yana nede birimden ayrı yalnız başına kullanılamaz.
  Doğru yazımYanlış yazım
  nm, 4,7 kΩ, 56 kilobyte RAMmµm, 4,7 k, 56 kilo RAM

 • Türetilmiş birimleri yazarken, en soldaki yada paydaki birime ondalık önek koymak karşılaştıma kolaylığı sağlar.
  Uygun yazımUygun olmayan yazım
  mN·m, 10 kW/m2, N·mm, 1 W/cm2,

 • Birimlerin önekleri matematik operatörler arasında birinci önceliğe sahiptir.
  Örnek :
  3,14 µs-1 = 3,14 (µs)-1 = 3,14 (10-6 s)-1 = 3,14·106 s-1
  0,01 V/cm = (0,01 V)/(0,01 m) = 1 V/m

 • Sıcaklık farkı birimi derece Celsius (°C) önek alabilir. Fakat zaman birimlerden dakika (min), saat (h), gün (d) ve açı birimlerinden derece (°), dakika (), saniye () önek almazlar.
  Doğru yazımYanlış yazım
  m°C, milliderece Celsiusmilidakika, miliderece

Sayısal değerleri yazarken;
 • SI sisteminde sayıların kesir kısmını tam kısmından ayımak için virgül kullanılır. İngilizce yazılan bir metin içinde ondalık işareti olarak nokta (decimal point) kullanılabilir. Sayılar, etrafındaki metin dikkate alınmaksızın Arab rakamlarıyla normal, dik karakterler kullanılarak yazılır.
  Doğru yazımYanlış yazım
  0,2540.254
 • Ondalık virgülün sağında ve solunda üç rakamlı sayı guruplarını biribirinden ayımak için boşluk kullanılmalıdır. Dört rakamlı sayılar için boşluk ihmal edilebilir. Bu amaçla virgül yada nokta kullanılmamalıdır.
  Doğru yazımYanlış yazım
  299 792,304 8299.792,304.8
 • Hangi birim sembolünün hangi sayısal değere ait olduğu ve matematiksel işlemin hangi niceliğin değerine uygulanacağı açık olmalıdır.
  Doğru yazımYanlış yazım
  16 mm · 32 mm, 100 g ± 2 g, (25,4 ± 0.1) m16 · 32 mm, 100 ± 2 g, 25,4 m ± 0.1
Birim Çevirici  |  Garantisoft  |  Site Haritası  |  Döküm Al  |  Favorilere Ekle  |  E-Posta  
Copyright © Garantisoft Internet Hizmetleri. Tüm hakları saklıdır. Bu site IE4.0+ kullanılarak izlenir. Web uygulama ve içerik : Münir Arıtürk